מה היתרון בפתיחת עסק תחת זיכיון של מותג קיים ?

החברה לפיתוח זכיינות – Israel Franchising 

 

מה היתרון בפתיחת עסק תחת זיכיון של מותג קיים ?

הרשת המבוססת מעניקה לזכיין את שמה הטוב והמוניטין אותו צברה כמו גם את הניסיון אותו צברה על מנת לפתוח סניף מצליח נוסף. לזכיינות תחת עסק קיים יתרונות רבים. למעשה הזכיין לא צריך להשקיע ולהתאמץ על מנת לקבל הכרה, הקהל המקומי כבר מכיר את הרשת, שזהו לרוב תהליך הכרוך במשאבים ומאמצים רבים. הזכיין למעשה מצמצם את הסיכון שלו בכך שהוא נעזר בשירותי הניהול התמיכה וההדרכה של הרשת המבוססת, ומגדיל את סיכויי ההצלחה שלו.

עם זאת, יש לקחת בחשבון כי עצמאותו של הזכיין מוגבלת וכי עליו לפעול לפי כללי הרשת המזכה. לרשת המזכה את הזכות והשליטה לקבוע מדיניות מחירים, סוגי המוצרים והוצאות הזכיין, והזכיין צפוי לפעול לפי כל שינוי שהרשת מבקשת. על כן, תפקיד הזכיין אינו מתאים לכל אדם. על הזכיין להחליט מהי המידה בה הוא מוכן לאפשר שליטה בסניפו הפרטי, ולפי שיקולים אלו נבחרת הרשת המזכה שתתאים לו ביותר.

× נשמח לעזור בכל שאלה
דילוג לתוכן